Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo thời gian thực hiện môn Thực tập tốt nghiệp HK3/2014-2015, cụ thể như sau:

 1. Hướng dẫn nội dung Thực tập tốt nghiệp: 
  • Thời gian: 07g00, ngày 22/07/2015 (thứ Tư)
  • Địa điểm: Phòng DDA202, Cơ sở 119 Phổ Quang.
  • Đối tượng: tất cả sinh viên đăng ký Thực tập tốt nghiệp HK3/2014-2015
 1. Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn (theo nhóm): Từ ngày 27/07/2015 đến 31/07/2015 (theo lịch chi tiết đính kèm). Sinh viên có thể tìm công ty thực tập và báo lại giảng viên hướng dẫn.
 2. Cấp giấy giới thiệu: Sinh viên liên hệ tại VP.Khoa XD&Đ, sau 3 ngày làm việc kể từ ngày SV cung cấp thông tin Công ty thực tập, địa chỉ Công ty gởi về Email: TTTN.ou.xd@gmail.com (có thể đại diện nhóm nhận thay).
 3. Thời gian thực hiện TTTN (08 tuần): từ ngày 03/08/2015 đến hết ngày 27/09/2015, trong thời gian thực hiện hàng tuần sinh viên phải nộp báo cáo kết quả thực hiện về cho giảng viên hướng dẫn.
 4. Thời gian nộp báo cáo thực tập: từ ngày 28/09/2015 đến ngày 04/10/2015, nộp theo nhóm và nộp trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn (báo cáo theo mẫu quy định).
 5. Các biểu mẫu: BIAPHIEUTHEODOITTTTNPHIEUDANHGIA

Danh sách nhóm trưởng các nhóm:

  • XD15_NHÓM 1:  Nguyễn Phương Anh (nhóm trưởng) – ĐT: 0934.125.984
  • XD15_NHÓM 2: Võ Đại Nghĩa (nhóm trưởng) – ĐT: 01646.153.879
  • XD15_NHÓM 3: Thiệu Văn Anh Tân (nhóm trưởng) – ĐT: 01213.503.331
  • XD16_NHÓM 1: Đoàn Tích Kha (nhóm trưởng) – ĐT: 01699.182.321
  • XD16_NHÓM 2: Trần Văn Lợi (nhóm trưởng) – ĐT: 01657.484.913
  • XD16_NHÓM 3: Trương Sỹ Tư (nhóm trưởng) – ĐT: 0978.213.072
  • XD17_NHÓM 1: Bành Tấn Al (nhóm trưởng) – ĐT: 01676.222.151
  • XD17_NHÓM 2: Phan Thị Kim Ngân (nhóm trưởng) – ĐT: 01627.980.717
  • XD17_NHÓM 3: Nguyễn Đắc Thịnh (nhóm trưởng) – ĐT: 01668.637.396
  • XD18_NHÓM 1: Nguyễn Đăng Kỳ (nhóm trưởng) – ĐT: 01648.131.101
  • XD18_NHÓM 2: Phan Quốc Thịnh (nhóm trưởng) – ĐT: 0972.907.906

Lịch gặp giảng viên hướng dẫn:

Facebook thông báo: Thực Tập Tốt Nghiệp (K.Xây Dựng - Kiến Trúc)

 

VP.KHOA XD-KT