Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học Thực hành lớp CN09A1 – HK3/2011-2012, cụ thể các môn như sau:

  1. Thực hành Vi mạch: Sáng thứ hai – từ 07g00-11g00
  2. Thực hành Kỹ thuật vi xử lý: Sáng thứ năm – từ 07g00-11g00

-        Thời gian bắt đầu: từ ngày 20/08/2012.

-        Giáo viên hướng dẫn: Thầy Lê Minh Hải

 

VP.KHOA XD&Đ