Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án Kết cấu thép  (CENG4203) lớp XD09A1 và XD0A93 theo lịch cụ thể từng nhóm như sau:

-          Lớp XD09A1 (Nhóm 1): 11g00–12g00 thứ sáu, ngày 24/08/2012 – Phòng DDA006  

(GVHD: Thầy Trần Quốc Hùng – ĐT: 0913.118.115).

-          Lớp XD09A1 (Nhóm 2): 09g00-12g00 thứ tư, ngày 22/08/2012 – Phòng DDA006  

(GVHD: Thầy Nguyễn Văn Giang – ĐT: 0903.812.354).

-          Lớp XD09A1 (Nhóm 3): 16g00-17g00 thứ sáu, ngày 24/08/2012 – Phòng DDA304

(GVHD: Thầy Nguyễn Ngọc Dương – ĐT: 0906.782.279).

Lịch hướng dẫn tiếp theo:

Ngày 31/08/2012: từ 16g00 - P.010 (422 Đào Duy Anh)

Ngày 14/09/2012: từ 16g00 - Phòng sẽ thông báo sau

Ngày 28/09/2012: từ 16g00 - Phòng sẽ thông báo sau

 -          Lớp XD09A3 (Nhóm 1): 16g00–17g00 thứ tư, ngày 22/08/2012 – Phòng DDA006  

(GVHD: Thầy Nguyễn Đăng Khoa – ĐT: 0983.648.900).

-          Lớp XD09A3 (Nhóm 2): 14g00-16g00 thứ năm, ngày 23/08/2012 – Phòng DDA206

(GVHD: Thầy Nguyễn Văn Lĩnh – ĐT: 01222.224.668).

Địa điểm: 422 Đào Duy Anh, P.9, Q.PN

Thời gian thực hiện: từ ngày 27/08/2012 đến hết ngày 10/10/2012.

Ghi chú: sinh viên xem danh sách nhóm tại lớp hoặc bảng thông báo cơ sở. Trường hợp sinh viên đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách nhóm liên hệ VP.Khoa (mang theo biên lai đóng học phí) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/08/2012.

VP.KHOA XD&Đ