Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo kế hoạch thực hiện môn Đồ án Kết cấu thép  (CENG4203) lớp học lại (HLX8) theo lịch cụ thể từng lớp như sau:

 

-          Lớp HLX8-Nhóm 1: từ 15g00-17g00, ngày 09/11/2015 – tại Phòng 401

o   GVHD Thầy Nguyễn Văn Hiếu – ĐT: 0938.123.2990938.123.299

o   Nhóm trưởng: Lê Công Như – 0936.059.2360936.059.236

-        Lớp HLX8-Nhóm 2: từ 08g00-11g00, ngày 12/11/2015 – tại Phòng 402

o   GVHD Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa – ĐT: 01212.288.33701212.288.337

o   Nhóm trưởng: Phùng Khánh Sơn – 0166.910.60160166.910.6016

Ø  Địa điểm: Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Ø  Thời gian thực hiện: từ ngày 09/11/2015 đến hết ngày 27/12/2015.

Ø  Thời gian GVHD tổ chức bảo vệ: từ ngày 28/12/2015 đến ngày 03/01/2016.

Ghi chú: sinh viên xem danh sách nhóm và GV hướng dẫn. Trường hợp sinh viên đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách nhóm liên hệ VP.Khoa (mang theo biên lai đóng học phí) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/11/2015.

                                                                              

VP.KHOA XD&Đ