Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo danh sách nhóm và giảng viên hướng dẫn môn Thiết kế công trình (khóa 2011) HK1/2015-2016, cụ thể như sau:

 

Giải đáp các câu hỏi thắc mắc về Mã đề Thiết kế công trình:

1/ Dữ liệu mã đề mặt cắt không đi qua cầu thang: Sinh viên chọn thiết kế khung đi qua trục khác.

2/ Bản vẽ và số liệu không trùng khớp: Sinh viên phải vẽ lại theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn.

3/ Dữ liệu mã đề thiếu mặt bằng/mặt cắt: Sinh viên được đổi mã đề khác (có chữ ký xác nhận của GVHD).

 

Hướng dẫn nội dung thực hiện môn Thiết kế công trình:

Thời gian: từ 13g00-17g00, ngày 05/11/2015 (thứ Năm)

Địa điểm: HT601 (lầu 6) - 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3.

Sinh viên xem danh sách nhóm và giảng viên hướng dẫn: TẠIĐÂY

Quy trình thực hiện

- Nội dung thực hiện

Biểu mẫu báo cáo

Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm chi tiết: TẠIĐÂY

 

 


 

VP.KHOA XD&Đ