Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc báo lịch học Thực hành Phương pháp tính - HK1/2015-2016 theo lịch cụ thể như sau:

Thời gian bắt đầu: từ ngày 30/11/2015 (học 06 tuần).

Địa điểm học thực hành: Phòng máy tính Khoa Xây dựng và Điện

Địa chỉ 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp.

GVHD: Trần Trung Dũng - ĐT: 0909.345.612

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 6

SÁNG

 

NHÓM 2

(từ 01/12/2015)

NHÓM 4

(Từ 04/12/2015)

CHIỀU

NHÓM 1

(Từ 30/11/2015)

NHÓM 3

(Từ 01/12/2015)

 

Ghi chú: Sinh viên bị trùng lịch học liên hệ giảng viên hướng dẫn để đổi nhóm.

VP.KHOA XD&Đ