Khoa Xây Dựng - Kiến Trúc thông báo kế hoạch thực hiện môn ĐA kết cấu BTCT (CENG3205) Lớp HLX1 HK3/2014-2015 theo lịch cụ thể, từng nhóm như sau:

 

-        Lớp HLX1 (nhóm 1)Từ 10g45-12g00, ngày 23/07/2015 (Thứ Năm) – Phòng 102, 

GVHD: Thầy Hồ Đức Duy – ĐT: 0937.585.093.

-     Lớp HLX1 (nhóm 2)Từ 08g00-11g00, ngày 24/07/2015 (Thứ Sáu) – Phòng TN.Vật liệu xây dựng, 

GVHD: Thầy Trần Trung Dũng – ĐT: 0909.345.612.

-        Lớp HLX1 (nhóm 3)Từ 16g00-17g00, ngày 22/07/2015 (Thứ Tư) – Phòng 105, 

GVHD: Thầy Đồng Tâm Võ Thanh Sơn – ĐT: 0903.692.073.

  • Địa điểm: Cơ sở Đào Duy Anh – số 119 Phổ Quang, P.9, Q.PN.

Thời gian thực hiện: từ ngày 22/07/2015 đến hết ngày 20/09/2015.

Thời gian nộp Đồ án: ngày 22/09/2015 nộp trực tiếp Giảng viên hướng dẫn.

Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký môn học nhưng không có tên trong danh sách nhóm mang biên lai đóng học phí liên hệ trực tiếp VP.Khoa để bổ sung danh sách. Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/07/2015.

 

 

 

 

 

VP.KHOA XD&Đ