THÔNG BÁO

Về việc mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Điều 28 Quy chế đào tạo đại học hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 662/QĐ-ĐHM ngày 21 tháng 3 năm 2022 về việc tạm dừng học tập các sinh viên: tự ý bỏ học không lý do một học kỳ; không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của trường; vi phạm kỷ luật đến mức phải buộc nghỉ học tạm thời...;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024.

Để chuẩn bị cho công tác đăng ký môn học trực tuyến Học kỳ 1 năm học 2023-2024, phòng Quản lý đào tạo thông báo Quy trình mở mã số sinh viên như sau:

 1. Đối tượng cần mở mã số sinh viên:
 • Sinh viên đã xin bảo lưu học tập;
 • Sinh viên tự ý nghỉ học tối thiểu 1 học kỳ;
 • Sinh viên đóng trễ hạn học phí học kỳ 3/22-23 – hạn cuối 07/7/2023;
 • Sinh viên hết thời hạn kỷ luật.
 1. Quy trình mở mã số sinh viên:
 • Sinh viên kiểm tra tình trạng khóa MSSV Học kỳ 1 năm học 2023-2024 theo đường dẫn: tienichsv.ou.edu.vn chọn xem Tình trạng khóa mã sinh viên.
 • Trường hợp bị khóa MSSV do đóng học phí trễ hạn: Nếu học phí chưa được xác nhận thanh toán trên hệ thống tienichsv.ou.edu.vn, sinh viên nộp kèm theo biên lai đóng học phí (bản photo).
 • Trường hợp bảo lưu học tập: Sinh viên nộp đơn đề nghị được tiếp tục học tập kèm theo Giấy báo tạm dừng học tập do Phòng Quản lý đào tạo cấp.
 • Trường hợp tự ý nghỉ học nhiều học kỳ (2 học kỳ trở lên, khóa 2020 trở về trước): Sinh viên nộp kèm theo Giấy xác nhận không vi phạm pháp luật, hạnh kiểm do Công an địa phương cấp.
 • Trường hợp hết thời gian bị kỷ luật: Phòng Quản lý đào tạo sẽ tự động mở MSSV theo quyết định xóa kỷ luật từ phòng Công tác sinh viên trong học kỳ sinh viên hết hạn kỷ luật.
 1. Địa điểm liên hệ:
 • Sinh viên liên hệ Bộ phận tiếp Sinh viên - phòng 005 cơ sở Võ Văn Tần.
 • Thời gian giải quyết mở MSSV cho Học kỳ 1 năm học 2023-2024: Từ ngày 18/07/2023 đến hết ngày 18/08/2023 (thời gian mở MSSV trong 03 ngày không kể ngày nhận đơn, thứ 7, chủ nhật và ngày lễ). Sau ngày hẹn mở MSSV, sinh viên tự kiểm tra tình trạng MSSV theo Quy trình mở MSSV đã hướng dẫn.
 1. Lưu ý:
 • Sinh viên có nhu cầu đăng ký tham dự kỳ thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt gần nhất (dự kiến tháng 10/2023) cần làm thủ tục mở khóa MSSV Học kỳ 1 năm học 2023-2024 theo đúng thời gian quy định của Thông báo này.
 • Mọi thắc mắc về kết quả mở MSSV, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý đào tạo (Bộ phận tiếp Sinh viên - phòng 005 cơ sở Võ Văn Tần) để được giải quyết.
 • Điện thoại liên hệ: (028) 3930.0072.