Thông báo về Học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2023 - 2024

Văn phòng khoa thông báo đến các bạn danh sách dự kiến Sinh viên (khóa 2020, 2021, 2022) được xét học bổng khuyến khích học tập HK1, NH 2023-2024.

Các sinh viên có tên trong danh sách vui lòng cập nhật số tài khoản cho Khoa qua link trước ngày 07/05/2024 (hệ thống sẽ tự động đóng link thu thập số tài khoản và cam kết học bổng vào ngày 07/05/2024).

Link khai bao thông tin: https://sis.ou.edu.vn/hocbong/camket

Danh sách dự kiến: Xem tại đây

Lưu ý:

- Sinh viên chỉ được cung cấp thông tin và gửi xác nhận một lần duy nhất. Nhằm tránh tình trạng cung cấp và điều chỉnh thông tin không kiểm soát.

- Các sinh viên khi cung cấp tài khoản sẽ được hệ thống mặc định gửi email xác nhận thông tin

- Mọi thắc mắc SV vui lòng liên hệ qua email sy.tpt@ou.edu.vn (gặp anh Sỹ). Thời gian trả lời thắc mắc: Từ 2/5/2024 đến 6/5/2024.