THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÀI VÀ BẢO VỆ MÔN ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP LỚP CE2103 VÀ CE2106 HỌC KỲ 2/2023-2024

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo lịch bảo vệ môn Đồ án kết cấu thép lớp CE2103 và CE2106 học kỳ 2/2023-2024 cụ thể như sau:

1/ Thời gian nộp bài: Sinh viên nộp bảng vẽ khổ giấy A1 và bảng thuyết minh đóng cuốn bìa cứng khổ A4 đến hết ngày 20/5 cho Thầy Thẩm.

2/ Thời gian bảo vệ: Sáng từ 7 giờ 30-12 giờ chiều từ 13 giờ 30 - 16 giờ ngày 21/5/2024.

3/ Địa điểm: Phòng A216.VVT.

Đề nghị sinh viên 02 lớp tham gia thực hiện đầy đủ.