THÔNG BÁO NGHỈ HỌC VÀ LỊCH HỌC BÙ MÔN KẾT CẤU THÉP 1 LỚP XD81, XD82.

 

Khoa Xây dựng thông báo nghỉ học và lịch học bù môn Kết cấu thép 1 cụ thể như sau:

Nghỉ học:  Cả hai lớp XD81, XD82 nghỉ học ngày 18/08/2020.

Học bù:    Ngày thứ 5, 27/08/2020 lớp XD81 học buổi sáng, lớp XD82 học buổi chiều.

Phòng học: Phòng 402 Cơ sở Nguyễn Kiệm

Mọi thông tin liên quan đến môn học sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Phú Cường để được hỗ trợ.