THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Văn phòng khoa thông báo các môn học do Cô Lâm Ngọc Trà My giảng dạy vào ngày mai (05/7/2022) sẽ nghỉ học cụ thể như sau:

- Môn học nghỉ: Sức bền vật liệu 1 lớp CM2101 VÀ CM2102
- Thời gian nghỉ: Sáng, chiều ngày 05/7/2022

Lịch dạy bù sẽ thông báo sau