THÔNG BÁO LỊCH HỘI BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - BẬC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY - NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỌC KỲ 3.2022 - 2023

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý Xây dựng học kỳ 3.2022 – 2023 cụ thể như sau:

1/ Thời gian bảo vệ lúc 15 giờ 30 ngày 05 tháng 10 năm 2023

2/ Địa điểm bảo vệ Phòng 104 Cơ sở Hồ Hảo Hớn

3/ Sinh viên chuẩn bị trang phục lịch sự gọn gàng, có mặt tại phòng lúc 15 giờ 00 chuẩn bị máy chiếu, thứ tự bảo vệ cụ thể như sau:

 

STT

MSSV

Họ và tên SV

Tên đề tài

1

1751040079

Đỗ Xuân Thành

Xác định các yếu tố tác động đến dự toán công trình trọng xây dựng và các giải pháp khắc phục

2

1851040006

Lê Trần Trọng  Bình

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng gây tai nạn lao động trong công trường xây dựng