THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học vượt HK2/2010-2011

-        Sinh viên có nhu cầu đăng ký học vượt viết Đơn đăng ký học vượt theo hướng dẫn và nộp về VP.Khoa để được Cố vấn học tập/Giáo viên chủ nhiệm tư vấn và Ban chủ nhiệm khoa phê duyệt.

-        Sinh viên được chấp thuận đăng ký học vượt của Khoa chuyển đơn đăng ký về P.QLĐT để theo dõi và hướng dẫn đăng ký các môn học vượt.

-        Phòng QLĐT sẽ không công nhận kết quả học tập nếu sinh viên không thực hiện đúng quy định học vượt của nhà trường.

-        Đối tượng áp dụng

Ø      Sinh viên khóa 2008 trở về trước đăng ký học vượt theo chương trình đào tạo niên chế.

Ø      Sinh viên khóa 2009 không được đăng ký học vượt.

Ø      Sinh viên khóa 2010 đăng ký học vượt theo học chế tín chỉ.
Sinh viên xem chi tiết Thông báo hướng dẫn đăng ký học vượt