THÔNG BÁO MÔN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 3 NĂM 2019 – 2020

 

 

Khoa Xây dựng thông báo liên quan đến môn Đồ án tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 3 năm 2019 – 2020 cụ thể như sau:

 

I/ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN MÔN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 3 NĂM 2019 - 2020

a)     Đồ án tốt nghiệp học

STT

Mã SV

Họ và tên

STT

Mã SV

Họ và tên

1

1351020128

Phạm Ngọc Tiến

12

1551020141

Đinh phạm Gia Trung

2

1551020132

Trần Văn Tới

13

1551020106

Phạm Minh Tâm

3

1651020219

Phạm Hoài Trường

14

1151020404

Nguyễn Văn Vinh

4

1651020015

Dương Chí Cần

15

1661020005

Trần Văn Ngọc

5

1451020150

Nguyễn Vũ Thạnh

16

1151020066

Trần Minh Điền

6

1451020149

Trần Phước Thành

17

1151020143

Bùi Đức Kiên

7

1551020135

Cao Minh Trí

18

17H1020044

Trần Phương Trâm

8

1551020039

Nguyễn Thành Hải

19

1451020083

Nguyễn Tiến Long

9

1651020086

Nguyễn Đinh Thiện Hưng

20

1551020002

Nguyễn Loan Anh

10

1551020130

Nguyễn Văn Tình

21

18H1022003

Tạ Đình Kha

11

1551020152

Trần Minh Tú

22

1551020005

Nguyễn Minh Duy Bằng

b)     Khóa luận tốt nghiệp

STT

Mã SV

Họ và tên

STT

Mã SV

Họ và tên

1

1651040013

Nguyễn Hạnh Huân Chương

14

1651040130

Huỳnh Tấn Thịnh

2

1651040012

Thạch Minh Chí

15

1551040076

Nguyễn Minh Tâm

3

1651040117

Nguyễn Hồng Thanh

16

1551040022

Trương Văn Hào

4

1651040098

Võ Đại Phú

17

1651040082

Ngô Trung Nghĩa

5

1651040140

Đỗ Thị Thanh Tịnh

18

1451042078

Lại Đình Huỳnh

6

1651040062

Nguyễn Tùng Lâm

19

1651040090

Nguyễn Thành Phát

7

1651040027

Phan Hiếu Đức

20

1651040044

Phạm Công Hoan

8

1451040043

Trần Nguyễn Nhật Thanh

21

1651040017

Trương Ngọc Duy

9

1651040139

Phạm Thanh Tín

22

1551040085

Nguyễn Quỳnh Thơ

10

1551040067

Võ Kế Quân

23

1651040113

Nguyễn Ngọc Tâm

11

1451040032

Trần Đình Nam

24

1651040156

Phan Trường Vũ

12

1651040046

Trần Đình Hoàng

25

1551040036

Trần Huỳnh Trường Huy

13

1451040012

Nguyễn Tấn Giàu

 

 

 

 

II/ DANH MỤC MÔN TIÊN QUYẾT VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1/ Đồ án tốt nghiệp

a/ Khóa 2012 – 2014

STT

MMH

Tên môn học

1

CENG3403

Kết cấu Bê tông cốt thép 1 + BTL

2

CENG3301

Kết cấu Bê tông cốt thép 2

3

CENG3214

Đồ án Bê tông 2

4

CENG4301

Kết cấu Bê tông cốt thép 3

5

CENG3302

Nền móng

6

CENG3207

Đồ án nền móng

7

CENG3303

Kỹ thuật thi công

8

CENG4204

Tổ chức và Quản lý thi công

9

CENG4205

Đồ án thi công

10

CENG4899

Thực tập tốt nghiệp

b/ Khóa 2015 – 2016

STT

MMH

Tên môn học

1

 CENG3207

Đồ án nền móng

 

CENG3210

Đồ án bê tông 1

3

 CENG3214

Đồ án bê tông 2

4

 CENG4203

Đồ án kết cấu thép

5

CENG4205

Đồ án thi công

6

 CENG4899 

Thực tập tốt nghiệp

Chuyên ngành Thiết kế Công trình dân dụng & công nghiệp

1

 CENG4202

Động lực học công trình

2

 CENG4304

Thiết kế nhà nhiều tầng

Chuyên ngành Quản lý - Thi công Công trình dân dụng & công nghiệp

1

 CMAN4301

Dự toán trong xây dựng

2

CMAN3206 

Đấu thầu và hợp đồng trong xây dựng

2/Khóa luận tốt nghiệp

Khóa 2015-2016 hoàn thành các yêu cầu theo mục a và b bên dưới

a/ Sinh viên phải đạt các môn tiên quyết sau:

Đối với khoá 2015, điểm tổng kết môn phải >=5.0;

Đối với khoá 2016 về sau, điểm tổng kết môn phải >=4.0

STT

Mã môn học

Tên môn học

1

CMAN3202

Thống kê ứng dụng trong quản lý xây dựng

2

CENG3405

Kỹ thuật thi công

3

CENG4204

Tổ chức và quản lý thi công

4

CMAN3205

Đồ án tổ chức và quản lý thi công

5

CMAN4410

Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

6

CMAN3501

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

7

CMAN3503

Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng

8

CMAN3304

Dự toán xây dựng

b/ Sinh viên phi đạt đim trung bình chung hc tp toàn khoá t 5.0 (đối vi khoá 2015) hoc 2.0 (đối vi khoá 2016 tr v sau).

 

III/ THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN

Do hin nay còn 8 môn tiên quyết nêu ti mc II chưa có đim thi cui k nên Khoa chưa xét điu kin tiên quyết và công b được, d kiến ngày 15/07/2020 Văn phòng Khoa s công b danh sách sinh viên thc hin môn và kế hoch thc hin môn nêu trên.

 

Lưu ý:

-         Sinh viên đang thực hiện đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2019 – 2020 đến ngày xét điểm mà chưa ra hội đồng bảo vệ thì không được thực hiện vào học kỳ 3 năm 2019 – 2020.

-         Sinh viên xem danh sách đăng ký thực hiện môn tại mục I, Khoa sẽ căn cứ danh sách tại mục I để xét đủ điều kiện thực hiện môn, những sinh viên không có tên trong danh sách nêu trên mà có gửi đơn về Khoa thì cung cấp minh chứng về cho Cô Loan trước ngày 15/07/2020 để kiểm tra, qua khoảng thời gian nêu trên mọi trường hợp khác sẽ không được giải quyết.

-         Mọi thông tin liên quan đến thông báo sinh viên liên hệ email:loan.ntk@ou.edu.vn hoặc DT (028) 383.866.17 gặp Cô Loan trước ngày 15/07/2020 để được hổ trợ.