THÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN MÔN ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 HỌC KỲ 1/2021-2022

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo liên quan đến môn Đồ án bê tông cốt thép 2 học kỳ 1/2021 - 2022 cụ thể như sau:

1/ Các em có tên trong danh sách thực hiện môn học liên hệ về Cô Loan cung cấp thông tin điện thoại và email liên hệ để chia nhóm thực hiện Đồ án bê tông cốt thép 2.

2/ Thời hạn phản hồi thông tin: Trước ngày 19/10/2021.

3/ Danh sách sinh viên thực hiện môn học xem tại đây.

4/ Sinh viên điền trực tiếp thông tin vào địa chỉ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUstzeovWgy90CWZF-YPF6Zb4GCtKCAx/edit#gid=1273143398. Lưu ý: Sinh viên chỉ điền thông tin số điện thoại và email không chỉnh sửa các nội dung khác.

5/ Thời gian duyệt bài buổi đầu vào lúc 9 giờ ngày 29/10/2021, link buổi học https://meet.google.com/dfc-vaip-mwj?authuser=0

Mọi thông tin liên quan đến môn học Sinh viên liên hệ về Cô Loan email: loan.ntk@ou.edu.vn để được hỗ trợ.