LỊCH THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH
HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020

Lớp

môn học

Tên môn

Nhóm lớp

Ngày thi

Thứ thi

Địa điểm thi

Phòng thi

Ca thi

B219XD1A

CENG2303

Học Đất

X91A

30/09/20

2

371 Nguyễn Kiệm, Q. Vấp, TP.HCM

PM02

5