THÔNG BÁO

LỊCH HỌC MÔN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HỌC KỲ 2/2020-2021

Thời gian: từ  22/03/21 đến 08/05/21

GV phụ trách: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy – ĐT: 0398.054.397

 Nhóm lớp

Thứ

Tiết học

Thời gian học

Buổi

Phòng học

Ghi chú

Lớp XD91-1

Hai

13.30-17.00

22/03/21 - 03/05/21

Chiều

PTN. VLXD
(Khu B, 371 Nguyễn Kiệm)

Lịch học không bao gồm ngày nghỉ lễ

Lớp XD91-2

13.30-17.00

24/03/21 - 05/05/21

Chiều

Lớp X01A

Bảy

13.30-17.00

27/03/21 - 08/05/21

Chiều