THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ LỚP CE1901 MÔN THIẾT KẾ NHÀ NHIỀU TẦNG HỌC KỲ 1/2022-2023

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo lịch học bù môn Thiết kế nhà nhiều tầng lớp CE1901 học kỳ 1/2022 - 2023 cụ thể như sau:

1/ Thời gian học bù:  Chiều thứ 3 ngày 08/11/2022

2/ Địa điểm học bù:  Phòng 002 Cơ sở Nguyễn Kiệm

Mọi chi tiết liên quan đến thông báo sinh viên liên hệ Cô Loan để được hỗ trợ