THÔNG BÁO

v/v kế hoạch thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp Học kỳ 1/2020-2021

 

Khoa Xây dựng thông báo sinh viên khoá trả nợ học kỳ 1 năm 2020 - 2021 về quy trình và thời gian thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp HK1/2020-2021, cụ thể như sau:

1.   Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn theo nhóm: từ ngày 11/11/2020

2.   Thời gian nhận đề tài từ ngày 06/11/2020 đến hết ngày 07/11/2020 sau khi nhận đề tài và gặp giảng viên hướng dẫn kết cấu sinh viên có thể nhờ giảng viên hướng dẫn kết cấu đề xuất điều chỉnh đề tài cho phù hợp, thời gian điều chỉnh đến hết 17/11/2020

3.   Thời gian thực hiện (15 tuần): từ ngày 11/11/2020 đến hết ngày 10/03/2021 (Thời gian thực hiện phần kết cấu: từ ngày 11/11/2020 đến hết ngày 08/01/2021; Thời gian thực hiện phần nền móng: từ ngày 09/01/2021 đến hết ngày 10/03/2020, lưu ý thời gian thực hiện nêu trên đã trừ lịch nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đán.

4.  Thời gian nộp Đồ Án: ngày 17/03/2021, SV nộp theo nhóm và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa (Bảng thuyết minh + đĩa CD), nén toàn bộ file thuyết minh, bản vẽ thành file PDF và gửi về mail: loan.ntk@ou.edu.vn trước ngày 15/03/2021.

5.  Thời gian SV liên hệ GV phản biện: Từ ngày 17/03/2021 đến ngày 22/03/2021

6.  Từ ngày 23/03/2021 đến ngày 25/03/2021 Văn phòng khoa tổng hợp SV đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng

7.  Dự kiến ngày bảo vệ trước hội đồng ngày 27/03/2021

8.  Thông tin giảng viên hướng dẫn xem tại đây

9.   Biểu mẫu Đồ án tốt nghiệp xem tại đây.

Danh sách trưởng Nhóm

 

H và tên

DT

Email

Lê Chí Tâm

0902.963.105

1351022244tam@ou.edu.vn

Biện Ngọc Minh Chương

 

1651020019chuong@ou.edu.vn

Nguyễn Trần Trọng

034.241.2317

Nguyentrantrong256@gmail.com

Thái Lương Thụ

0911.888.350

thutl@hcmute.edu.vn