Sự kiện

Báo cáo chuyên đề và chia sẻ kinh nghiệm của cựu sinh viên

Thời gian: 8g00 ngày 24/01/2020

Địa điểm: Hội trường 602, 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

By Quản trị viên | Đăng ngày 18-01-2021
Xem chi tiết

Họp mặt và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cựu sv, học viên khoa xây dựng

Thời gian: 7g30 ngày 24 tháng 01 năm 2021 (Chủ nhật).

Địa điểm: Hội trường lầu 6, 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3

By Quản trị viên | Đăng ngày 20-01-2021
Xem chi tiết

8 năm 1 chặng đường

Ngày 11/01/2021

Địa điểm Khánh Hòa, Nha Trang

By Quản trị viên | Đăng ngày 01-03-2021
Xem chi tiết

Trực tiếp Tư vấn tuyển sinh chủ đề "Giới thiệu khoa Xây dựng"

Xem chi tiết theo link: https://www.facebook.com/groups/662365567245576/permalink/1846699372145517/

By Quản trị viên | Đăng ngày 04-03-2021
Xem chi tiết