Sự kiện

Gặp gỡ giao lưu và phỏng vấn tuyển dụng với công ty KOTOBUKI SEA

Gặp gỡ giao lưu và phỏng vấn tuyển dụng với công ty KOTOBUKI SEA

By Quản trị viên | Đăng ngày 14-12-2017
Xem chi tiết

Workshop Giải Pháp xây Dựng Vững Bền - Insee Prize 2019

Khoa Xây Dựng kết hợp vơi Công Ty Insee Viêt Nam tổ chức buổi Workshop "Giải Pháp Xây Dựng Vững Bền"

By Quản trị viên | Đăng ngày 18-10-2018
Xem chi tiết

CUỘC THI HỌC THUẬT X-ENGINEERS

CUỘC THI HỌC THUẬT X-ENGINEERS ---
▶Xin chào những kỹ sư tương lai của chúng ta!!◀️

By Quản trị viên | Đăng ngày 25-10-2018
Xem chi tiết