Danh sách lớp sinh viên

LỚP DH13XD01

Khóa: 2013

CVHT: Lê Thanh Cường

Lớp trưởng: Nguyễn Thanh Tú

Số điện thoại lớp trưởng: 0167.835.2084

Email lớp trưởng: tu.kobietviai@gmail.com

LỚP DH13XD02

Khóa: 2013

CVHT: Lê Thanh Cường

Lớp trưởng: Nguyễn Văn Túc

Số điện thoại lớp trưởng: 0969.400.343

Email lớp trưởng: reu9x94@gmail.com

LỚP DH13XD03

Khóa: 2013

CVHT: Trần Trung Dũng

Lớp trưởng: Nguyễn Ngọc Thiện

Số điện thoại lớp trưởng: 0168.277.8431

Email lớp trưởng: ng.ngocthien2609@gmail.com

LỚP DH12XD04

Khóa: 2013

CVHT: Trần Thúc Tài

Lớp trưởng: Nguyễn Thị Thùy

Số điện thoại lớp trưởng: 0988.015.093

Email lớp trưởng: nguyenthuy2195@gmail.com