Danh sách cựu sinh viên theo các khóa

STT MSSV HỌ TÊN GIỚI TÍNH QUÊ QUÁN LỚP
1 1351022163 Lê Tuấn Anh Nam Lâm Đồng DH13XD04
2 1351020008 Bùi Bảo Chinh Nam Quảng Ngãi DH13XD04
3 1351020009 Huỳnh Hữu Công Nam Quảng Ngãi DH13XD04
4 1351022183 Nguyễn Đình Hào Nam Bình Thuận DH13XD04
5 1351022184 Lê Vũ Hảo Nam Bình Định DH13XD04
6 1351020045 Nguyễn Hoàng Huy Nam Bà Rịa - Vũng Tàu DH13XD04
7 1351020046 Nguyễn Văn Huy Nam Đăk Lăk DH13XD04
8 1351022208 Lê Hoàng Kỳ Nam Bình Định DH13XD04
9 1351022211 Trần Thanh Lâm Nam Bình Thuận DH13XD04
10 1351020058 Nguyễn Ngọc Liêm Nam Tp. Hồ Chí Minh DH13XD04