Lớp đào tạo ngắn hạn

PLAXIS

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao Công nghệ Xây Dựng  tổ chức khóa học “PLAXIS” với một số thông tin về khóa học như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 25-03-2016
Xem chi tiết

Etabs & Safe

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn và chuyển giao Công nghệ Xây Dựng  tổ chức khóa học “Tính toán thiết kế nhà sử dụng phần mềm Etabs” với một số thông tin về khóa học như sau:

By Quản trị viên | Đăng ngày 30-11--0001
Xem chi tiết