Thông báo lịch thi dự kiến của các lớp Văn bằng 2, Liên thông


Văn phòng khoa thông báo các em lớp Văn Bằng 2 và Liên thông xem đã học bù đủ số buổi hay chưa nhờ giảng viên kiểm tra lịch thi này Khoa đã gửi đến từng giảng viên phụ trách môn học, phản hồi về email loan.ntk@ou.edu.vn trước ngày 23/10/2019. Nếu quá thời hạn nhận phản hồi nêu trên khoa sẽ không giải quyết những trường hợp liên quan đến lịch thi này.
Đính kèm lịch thi