Báo cáo chuyên đề và chia sẻ kinh nghiệm của cựu sinh viên

Thời gian: 8g00 ngày 24/01/2020

Địa điểm: Hội trường 602, 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Đối tượng tham dự: tất cả SV khóa Xây dựng, cựu SV khoa Xây dựng tại các khóa

Chủ đề:

1)Tổng quan về công nghệ BIM trên thế giới và giới thiệu về BIM Archicad.

2) Ứng dụng BIM trong việc thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng.

3) Thiết kế kết cấu và quản lý mô hình thông tin xây dựng

Vui lòng điền link đăng ký tham dự tại đây:

https://forms.gle/JZH4mwMBdchswYNb8