1. Mục đích:
    • Thực hiện công việc trọng tâm của nhà trường giao: Tổ chức giao lưu, trao đổi giảng viên và sinh viên quốc tế, Tổ chức chương trình ngoại khóa về phát triển kỹ năng, mở rộng và khai thác mạng lưới doanh nghiệp hiện hữu; Chương trình ngoại khóa về phát triển kỹ năng cho sinh viên;
    • Thực hiện kế hoạch 2359/KH-ĐHM, ngày 17 tháng 10 năm 2023 về việc Cựu sinh viên tham gia công tác hướng nghiệp: báo cáo chuyên đề, định hướng nghề nghiệp…
  2. Lợi ích của sinh viên khi tham gia
    • Được cộng 5 điểm rèn luyện vào Điều 1 trong rèn luyện sinh viên HK1, NH 2023 – 2024 khi sinh viên tham dự.
    • Được cộng 7 điểm rèn luyện vào Điều 1 trong rèn luyện sinh viên HK1, NH 2023 – 2024 khi sinh viên tham gia tổ chức.

3. Thời gian - Địa điểm

-      Thời gian: 13 giờ 00 đến 16 giờ 00, Thứ Tư, ngày 27 tháng 12 năm 2023

-      Địa điểm: Phòng 601, cơ sở 97 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM

4. Báo cáo viên, Nội dung báo cáo
-      Nội dung: Lập và Quản lý tiến độ dự án xây dựng
-      Báo cáo viên: Ông Nguyễn Quỳnh Long, (Cựu SV khóa 2008), hiện là lãnh đạo nhóm lập kế hoạch quản lý hơn 20 dự án ở trong và ngoài Úc cho công ty RCR Mining Technologies (Úc)