Phong trào Thể hiện tình yêu biển đảo

Nhằm thể hiện nét đẹp và tình yêu biển đảo quê hương khoa xây dựng phát động phong trào để các bạn sinh viên hướng về biển đảo Sinh viên cùng tham gia phong trào bằng cách:

Bước 1:Viết bài cảm nhận về biển đảo quê hương và đăng lên trang cá nhân ở chế độ công khai kèm hastag:

#yeubiendao #OU #CE

Bước 2:Chụp màn hình bài đăng và điền vào fomr có sẳn

https://forms.gle/YAzH9TtZjqUYNYbj7

Đối tượng: Tất cả sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian nhận các bài viết: 15/04/2022 - 22/04/2022

Mong các bạn tham gia chia sẽ nét đẹp của biển đảo trong mắt của chính bạn

Lưu ý: Các bạn thực hiện đầy đủ các bước trên sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện vào điều số 3.