Thông báo kết quả về Nghiên cứu Khoa học Sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Khoa Xây dựng đã đạt được 13 đề tài Trong đó có:

  • 01 Giải Nhất
  •  01 Giải Nhì
  •  04 Giải Ba
  •  07 Giải Khuyến khích

Chi tiết vui lòng trên link: Xem tại đây