Thông báo về việc LỄ KIỆN TOÀN BAN CHỦ NHIÊM CLB DỰ TOÁN XÂY DỰNG - CEC NHIỆM KÌ II

Mục đích:

- Bổ sung những nhân tài trẻ và có năng lực, tình thần nhiệt huyết. Và đặc biệt các bạn muốn cống hiến những gì mình đã được học để hỗ trợ các em khóa dưới học tốt môn dự toán

- Đồng hành và dẫn dắt CLB ngày càng phát triển hơn nữa

- Sau một năm hoạt động. Trải qua những buổi học thực hành về dự toán. Làm những bài kiểm tra. CBL dự toán quyết định trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho những bạn đã tham gia học.

Thời gian: 9 giờ 00 - 11h00, chủ nhật 14/5/2022

Địa điểm: Phòng 306, cơ sở 371 Nguyễn Kiệm

Đối tượng: các bạn khoa Xây dựng có quan tâm và muốn tìm hiểu về dự toán trong Xây dựng

Link đăng ký: https://docs.google.com/.../1Me2QslyNS94y.../edit

Quyền lợi:

- Được cập Nhật kiến thức về dự toán trong xây dựng

- Được cộng 5 đrl vào điều 1, HK3, năm học 2022-2023