heartPhong trào Thể hiện tình yêu biển đảo heart

       Nhằm thể hiện nét đẹp và tình yêu biển đảo quê hương khoa xây dựng phát động phong trào để các bạn sinh viên hướng về biển đảo Sinh viên cùng tham gia phong trào bằng cách:

Bước 1:Viết bài cảm nhận về biển đảo quê hương và đăng lên trang cá nhân ở chế độ công khai kèm hastag:

#tinhyeubiendao

#CE

#OU

Bước 2:Chụp màn hình bài đăng và điền vào fomr có sẳn :

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfcpCBXIpP.../viewform...

Đối tượng: Tất cả sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian nhận các bài viết:  11/03/2021 - 31/03/2021 

Mong các bạn tham gia chia sẻ nét đẹp của biển đảo trong mắt của chính bạnblush