Tên chương trình:     Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Trình độ:                    Đại học

Ngành đào tạo:         Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

(Civil Engineering)

Mã số:                        52510102

Loại hình đào tạo:    Chính quy tập trung

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

   Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng có đạo đức công dân tốt, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực thực hành chuyên môn nghề nghiệp tốt để đảm đương các công việc trong lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng & công nghiệp (XDDD&CN), sản xuất vật liệu xây dựng và bất động sản.

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng có thể làm việc tại các xí nghiệp thiết kế, công trường thi công xây dựng và sửa chữa, công ty kinh doanh nhà ở và công trình dân dụng công nghiệp, nhà máy sản xuất vật liệu, cấu kiện xây dựng, các viện nghiên cứu thuộc thành phần kinh tế quốc doanh hay tư nhân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức

 • Có kiến thức cơ bản, mức chuẩn là trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng;
 • Có kiến thức cơ sở về cơ học vật rắn, cơ học chất lỏng và cơ học vật liệu rời;
 • Có kiến thức chuyên nghiệp vững chắc liên quan đến công trình xây dựng nhà cao tầng hay công xưởng sử dụng vật liệu xây dựng thép, gỗ hoặc bê tông tiên tiến, đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật.

1.2.2. Kỹ năng

 • Có kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành để tính toán nội lực cho kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, lựa chọn vật liệu và triển khai bản vẽ thiết kế đúng theo tiêu chuẩn nhà nước;
 • Có kỹ năng tự học, tiếp thu kiến thức của các chuyên ngành gần gũi trong lãnh vực xây dựng như cầu đường, cấu kiện vật liệu;
 • Có khả năng tính toán thiết kế biện pháp và tổ chức quản lý thi công các công trình xây dựng và công nghiệp qui mô vừa đến lớn;
 • Có kỹ năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách bài bản, có tính khoa học để tiếp cận với thực tế;
 • Có khả năng cập nhật kiến thức để học lên các bậc học cao hơn (Sau đại học).

  ​1.2.3Thái độ

 • Có thái độ làm việc luôn cân bằng giữa kinh tế và kỹ thuật, tích cực, nghiêm túc và yêu nghề, đồng thời luôn tuân thủ theo các tiêu chuẩn xây dựng do nhà nước ban hành;
 • Có tinh thần hợp tác, giúp đỡ trong công việc.

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Kiến thức

2.1.1. Tri thức chuyên môn

 • Nắm vững và vận dụng các kiến thức cơ bản về bê tông cốt thép, kết cấu thép, kết cấu nền móng, kết cấu khung nhà cao tầng, chung cư, bệnh viện, biệt thự, nhà phố, và các loại kết cấu nhà công nghiệp;
 • Kiến thức về dự toán công trình, chi phí đầu tư, kỹ thuật thi công và cách thức tổ chức và quản lý thi công công trình xây dựng cao tầng hoặc công trình nhà công nghiệp.

2.1.2. Năng lực nghề nghiệp

 • Có khả năng tự lập kế hoạch, hoàn thành các công việc được giao;
 • Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề cơ bản trong thiết kế;
 • Tổ chức, giám sát thi công các công trình DD&CN, tham gia quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án bất động sản.

2.2. Kỹ năng

2.2.1. Kỹ năng cứng

 • Kỹ năng chuyên môn: kỹ năng thiết kế, giám sát, thi công, tổ chức và quản lý thi công các loại công trình: nhà cao tầng, chung cư, bệnh viện, biệt thự, nhà phố và các loại công trình nhà công nghiệp;
 • Kỹ năng hoạch định: kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện công việc trong thiết kế, thi công, giám sát, quản lý dự án xây dựng;
 • Kỹ năng xử lý tình huống: kỹ năng quan sát, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá sự cố kỹ thuật trong thiết kế, thi công, quản lý dự án, và đưa ra phương án xử lý.

2.2.2. Kỹ năng mềm

Các kỹ năng hỗ trợ cho việc nâng cao hiệu quả làm việc và phát huy tối đa năng lực cá nhân:

 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm;
 • Kỹ năng xác lập mục tiêu, kế hoạch và quản lý thời gian;
 • Kỹ năng hội nhập vào môi trường làm việc;
 • Kỹ năng ngoại ngữ: Đạt năng lực Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 • Kỹ năng tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

2.3. Thái độ

2.3.1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

 • Hiểu biết, sống làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân với đất nước, với xã hội;
 • Tham gia các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể.

2.3.2. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

 • Trung thực, kỷ luật, chuyên nghiệp, tận tụy, có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của một người kỹ sư chuyên nghiệp;
 • Ý thức giữ gìn và xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu công ty trong nội bộ và thị trường.

2.3.3. Khả năng cập nhật kiến thức, có thái độ tích cực và hợp tác trong công việc

 • Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể;
 • Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và nâng cao năng lực chuyên môn, công tác.

2.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng có thể làm việc:

 • Với vai trò là Kỹ sư: thiết kế, giám sát, thi công, quản lý dự án cho các công ty xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp; làm việc là kỹ sư, nhân viên, nhà quản lý cho các công ty sản xuất vật liệu xây dựng, các chủ đầu tư những dự án bất động sản dân dụng & công nghiệp;
 • Làm việc ở công ty trong nước, công ty nước ngoài ở Việt Nam, các tập đoàn đa quốc gia, các công ty quốc tế ở nước ngoài;
 • Có thể trở thành nhân viên, nhà quản lý làm việc ở các Phòng Xây dựng Cơ bản, Phòng Xây dựng Đầu tư, Phòng Quản trị thiết bị ở các công ty, tập đoàn tư nhân, công ty tập đoàn nhà nước, khu chế xuất công nghiệp;…
 • Nhân viên, nhà quản lý ở các Phòng Quản lý Đô thị ở Quận/Huyện, Phường/Xã, hoặc ở các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc ở các tỉnh, thành.
 • Làm nhà thầu tư nhân, tự lập nghiệp kinh doanh thiết kế, giám sát, thi công xây dựng.

2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Được trang bị nền tảng tốt để tiếp tục học lên bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh hoặc các trường khác trong nước, hoặc nước ngoài, hoặc các chương trình liên kết của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh với một số trường ở Anh, Úc để lấy bằng Thạc sĩ của các trường này.
 • Người học chương trình này sẽ đủ khả năng theo học tiếp các khóa học ngắn hạn để cập nhật kiến thức chuyên sâu về kỹ năng quản trị hoặc các nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực ngành nghề công tác để phát triển sự nghiệp.

2.6. Các tài liệu chương trình chuẩn quốc tế tham khảo

 • National University of Singapore;
 • Hokkaido University, Japan.

3. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo 4.0 năm, được phân bổ trong 12 học kỳ.

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Kết cấu khối lượng kiến thức đào tạo của toàn khóa học: 148 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng), trong đó:

 • Khối kiến thức Giáo dục Đại cương: 45 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng).
 • Khối kiến thức Giáo dục Chuyên nghiệp: 103 tín chỉ, trong đó :
 • Kiến thức cơ sở :                  26 tín chỉ.
 • Kiến thức ngành :                 48 tín chỉ.
 • Kiến thức chuyên ngành :   15 tín chỉ.
 • Thực tập tốt nghiệp:             04 tín chỉ.
 • Đồ án tốt nghiệp:                  10 tín chỉ.

 5. Đối tượng tuyển sinh

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

6.1. Quy trình đào tạo

Chương trình thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, được sửa chữa, bổ sung một số điều tại Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ hiện hành của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh.

6.2. Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các điều kiện được quy định tại điều 27 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, được sửa chữa, bổ sung một số điều tại Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều 25 Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ hiện hành của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số tín chỉ môn học và khối lượng kiến thức quy định cho CTĐT mỗi khóa;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,0 trở lên;
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất.

7. Thang điểm

Chương trình đào tạo sử dụng thang điểm 10 và quy tương đương sang điểm chữ theo quy định của nhà trường.