Ngày 06 tháng 06 năm 2024, tại cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo bốc thăm Giải bóng đá giao lưu Cựu sinh viên và Doanh nghiệp ngành Xây dựng - Lần 3.

Mở đầu là lời phát biểu và tuyên bố lý do tổ chức Giải bóng đã của PGS. TS. Nguyễn Trọng Phước (Trưởng khoa Xây dựng)

Sau khi tuyên bố lý do, chương trình tiếp tục đến phần ký kết tài trợ của các nhà Tài trợ

Nhà tài trợ Kim cương: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nhất Nguyên

Nhà tài trợ Kim Cương: Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong

Nhà tài trợ Kim Cương: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xây dựng Dịch vụ Nguyễn Thành

Nhà tài trợ Vàng: Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà E&C

Tài trợ Bạc: Công ty Cở phần Tư vấn Công nghệ Xây dựng Sài Gòn

Nhà tài trợ Bạc: Công ty Cổ phần VIRGO GLOBAL LOGISTICS

Nhà tài trợ Bạc: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Gia Phát

Nhà tài trợ Bạc: Công ty Gương kính Tân An Vinh

Nhà tài trợ Bạc: Công ty TNHH CCBR

Nhà tài trợ Bạc: Công ty TNHH GREEN DRAGON SOLUTION

Nhà tài trợ Đồng: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kỹ thuật Công nghệ Xây dựng OPENSPACE

Nhà tài trợ Đồng: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ QUYS

Sau khi ký kết thỏa thuận tài trợ. Ban tổ chức giới thiệu về 8 đổi bóng tham dự Giải

    

    

    

    

Các đội được các nhà tài trợ bốc thăm chia bảng thi đấu