.1/ Đề cương môn học Khóa 2018 trở về trước ngành Quản lý xây dựng xem tại đây;

2/ Đề cương môn học Khóa 2018 trở về trước ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xem tại đây.