Thời gian: 08h-11h, Chủ nhật, 07/5/2023

Địa điểm: 371 Nguyễn Kiệm