Thông báo lịch bảo vệ Đồ án kết cấu thép học kỳ 3/21-22 nhóm lớp Thầy Dương Hồng Thẩm

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo lịch bảo vệ Đồ án kết cấu thép học kỳ 3/21-22 nhóm lớp Thầy Dương Hồng Thẩm cụ thể như sau:

1/ Thời gian: 7 giờ 30 ngày 13/9/2022

2/ Địa điểm: Phòng 210.Nguyễn Kiệm.

Mọi thông tin liên quan đến thông báo sinh viên liên hệ Thầy Thẩm và Cô Loan để hỗ trợ