THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Văn phòng khoa thông báo các môn học do Thầy Bùi Anh Kiệt giảng dạy vào ngày mai (08/7/2022) sẽ nghỉ học cụ thể như sau:

- Môn học nghỉ: Cấp thoát nước 1 lớp CE2001
- Thời gian nghỉ: Sáng ngày 08/7/2022

Lịch dạy bù sẽ thông báo sau