THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI MÔN ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP HỌC KỲ 2/2020 - 2021

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo hướng dẫn triển khai môn Đồ án Kết cấu thép học kỳ 2/2020 - 2021 cụ thể như sau:

1/ Thời gian giao đề tài:

- Lớp XD82 lúc 7giờ  thứ 4 ngày 10/03/2021 phòng học sẽ thông báo sau, trường hợp nếu triển khai học online thì sinh viên truy cập vào địa chỉ: https://join.skype.com/UqcLRz7iVUVE

Lớp XD81 lúc 13 giờ  thứ 6 ngày 12/03/2021 phòng học sẽ thông báo sau, trường hợp nếu triển khai học online thì sinh viên truy cập vào địa chỉ: https://join.skype.com/UqcLRz7iVUVE

2/ Lưu ý:

- Sinh viên vào hệ thống LMS để tải tài liệu liên quan và xem hướng dẫn.

- Sinh viên nhận đề và ký tên vào ngày đầu tiên. Không chấp nhận sinh viên nhận đề trễ vì lý do không chính đáng.

- Các ngày học tiếp theo sẽ được Thầy phụ trách môn học thảo luận cùng sinh viên vào ngày học đầu tiên.