THÔNG BÁO VỀ ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CẤP THOÁT NƯỚC LỚP X91A HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo điểm quá trình môn Cấp thoát nước lớp X91A học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

1/ Điểm quá trình môn Cấp thoát nước lớp X91A được giảng viên phụ trách môn học đăng trên LMS các em sinh viên đang theo học nhóm lớp X91A truy cập vào LMS nhóm lớp X91A xem điểm.

2/ Thời hạn nhận phản hồi về điểm quá trình nêu trên kể từ lúc đăng thông báo cho đến 16 giờ ngày 5/2/2021.

3/ Mọi thông tin liên quan đến môn học Sinh viên liên hệ Cô Lâm Ngọc Trà My để được hỗ trợ.