TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng được thành lập theo quyết định số 619/QĐ-ĐHM ngày 07/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM về việc đổi tên Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ vật liệu xây dựng thành Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng.

Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng ( CERECTER) là đơn vị trực thuộc Khoa Xây dựng & Điện.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu, triển khai và sản xuất thử trong lĩnh vực xây dựng như vật liệu, xây dựng dân dụng-công nghiệp, xây dựng giao thông...

-   Chuyển giao kết quả nghiên cứu theo nhu cầu xã hội.

-       Khảo sát, thiết kế các công trình xây dựng, thuỷ lợi, giao thông, điện.

-       Tư vấn đầu tư, thẩm tra, thẩm định, giám sát thi công, kiểm định chất lượng, tư vấn lựa chọn nhà thầu các dự án công trình xây dựng dân dụng-công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông, điện.

-       Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực và kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

-        Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật: Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng, Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Định giá xây dựng, Thí nghiệm viên công trình xây dựng, Quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, Chỉ huy trưởng công trình, Kiểm tra chứng nhận chất lượng công trình xây dựng, Tin học ứng dụng xây dựng.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Trung tâm có chức năng nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ và tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu trong phạm vi cả nước.

Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển của Trường, Khoa XD& Điện tổ chức ứng dụng nhanh các tiến bộ KH-KT có liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

+   Nghiên cứu chuyển giao các qui trình công nghệ mới, các thành tựu KH-CN hiện đại, đổi mới công nghệ, tạo sản phẩm mới, giải quyết nguyên liệu cho sản xuất từ nguồn tài nguyên trong nước.

+   Triển khai các kết quả nghiên cứu KH-KT vào sản xuất quy mô vừa và nhỏ nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ, kết luận hiệu quả kinh tế trước khi chuyển giao

Thực hiện các hoạt động dịch vụ KH-KT bao gồm:

+   Nghiên cứu khảo sát, xây dựng phương án lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, thi công lắp đặt các công trình xây dựng kiến trúc, giao thông… theo đúng chủ trương của trường.

+   Tư vấn kỹ thuật các dự án, thẩm tra giám định sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng.

+   Phát triển, thiết kế nội dung, chương trình đào tạo, tổ chức chiêu sinh và giảng dạy các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn thuộc các lĩnh vực hoạt động của trung tâm.

+   Liên hệ hợp tác với các Sở, Bộ, Ngành để đăng ký tham gia các chương trình đào tạo theo đúng quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thuộc lĩnh vực hoạt động của trung tâm.

+  Chịu trách nhiệm trực tiếp với Khoa, Ban giám hiệu về nội dung chương trình, chất lượng đội ngũ giảng viên, quản lý đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận cuối khóa cho học viên.

 +  Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn thường xuyên và đột xuất của Trường và hoạt động khác của Khoa.