Tin tuyển dụng của Công ty Hải Đăng - Tây ninh
Vị trí tuyển dụng: QS
Số lượng: 01
Lương khởi điểm 8-12tr.
Liên hệ anh Thắng: 0984649345