Hiện nay công ty BMB Steel cần tuyển 1 kỹ sư có chứg chỉ an toàn lao động theo thông tư 27. Sinh viên có nhu cầu tham khảo tại website:  www.bmbsteel.com.vn.