Thông báo về việc Tiếp sinh viên tại Văn phòng khoa Xây dựng

Văn phòng khoa Xây dựng (phòng 705, cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, Q.1, TP. HCM) xin thông báo.

Văn phòng khoa Xây dựng sẽ tạm ngưng tiếp sinh viên trong khoảng thời gian từ ngày 29/5/2024 đến hết ngày làm việc 31/05/2024.

Lý do: Cả hai chuyên viên đều đi công tác và tham gia tập huấn

Văn phòng sẽ tiếp sinh viên lại bình thường bắt đầu từ ngày 02/6/2024.

Trân trọng./.