THÔNG BÁO NGHỈ HỌC VÀ LỊCH HỌC BÙ MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LỚP CE2101 HK2.2022-2023

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo nghỉ học và lịch học bù môn Vật liệu xây dựng lớp CE2101 cụ thể như sau:

1/ Nghỉ học ngày 18/2/2023

2/ Học bù sáng ngày 19/2/2023 tại phòng 108 cơ sở Nguyễn Kiệm.

Mọi thông tin chi tiết sinh viên liên hệ Cô Loan để được hỗ trợ.