THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU LỚP CE211C HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo nghỉ học môn Cơ học kết cấu lớp CE211C học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:

Thời gian nghỉ học thứ 4 ngày 09/11/2022 các ngày khác học bình thường, lịch dạy bù  ngày đã nghỉ sẽ thông báo sau.

Mọi thông tin liên quan đến thông báo sinh viên liên hệ Cô Loan để được hỗ trợ