THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QLXD HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Đại học chính quy - Ngành Quản lý Xây dựng - Khóa 2017 trở về trước  cụ thể như sau:

1/ Thời gian bảo vệ : 14 giờ - 17 giờ ngày 21/02/2024.

2/ Địa điểm bảo vệ cụ thể như sau: Phòng 103. CS Hồ Hảo Hớn

3/ Sinh viên chuẩn bị trang phục lịch sự gọn gàng, áo sơ mi trắng quần tây có mặt tại phòng lúc 13 giờ 30 chuẩn bị khung và treo bảng vẽ, thứ tự bảo vệ cụ thể như sau:

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

GVHD KLTN

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH

Tên HĐ

  1.  

1851042012

Nguyễn Hoàng Huy

ThS. Nguyễn Khắc Quân

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hao hụt vật tư trong các dự án thi công xây dựng nhà cao tầng tại Việt Nam

Analysis of factors influencing material wastage in high-rise construction projects in Vietnam.

1

  1.  

1751040007

Trần Văn Ca

ThS. Nguyễn Khắc Quân

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng

Factors affecting the quality of construction projects.

1

  1.  

1951043005

Phạm Quốc Hưng

ThS. Nguyễn Khắc Quân

Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí trong dự án xây dựng

Factors influencing costs in construction projects.

1

  1.  

1951042109

Võ Hoàng Thiện

ThS. Nguyễn Khắc Quân

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Lựa Chọn Nhà Cung Cấp Bê Tông Tươi Cho Công Trình Xây Dựng Tại TP.HCM

Factors Affecting the Decision to Choose a Ready-Mix Concrete Supplier for Construction Projects in Ho Chi Minh City.

1