THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG - KHÓA 2020 TRỞ VỀ TRƯỚC HỌC KỲ 2/2023-2024

 Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học chính quy - ngành quản lý xây dựng - khóa 2020 trở về trước học kỳ 2/2023-2024 cụ thể như sau:

1/ Thời gian bảo vệ: Sáng vào lúc 7 giờ 30 đến 11 giờ, Chiều vào lúc 13 giờ đến 17 giờ ngày 13/6/2024.

2/ Địa điểm bảo vệ: Phòng 201,202,203 Cơ sở Võ Văn Tần

3/ Một số yêu cầu sinh viên cần chuẩn bị cho buổi bảo vệ cụ thể như sau:

- Sinh viên mặc trang phục chỉnh tề, quần tây, áo sơ mi trắng;

- Sinh viên chuẩn bị không quá 20 slide bảo vệ trong 15 phút riêng sinh viên thực hiện hướng thi công phải về Khoa ngày 12/6 để lấy dụng cụ treo bảng vẽ.

4/ Sinh viên vắng mặt trong buổi bảo vệ sẽ nhận điểm 0 ở cột điểm bảo vệ, sinh viên tập trung đầy đủ để hội đồng công bố kết quả điểm thi và giải đáp kết quả điểm thi. 

5/ Danh sách sinh viên bảo vệ:

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

GVHD KLTN

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH

Tên

          1.          

2051040097

Trần Duy Niên

 TS. Trương Đình Nhật

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình bền vững

Factors affecting costs in investment projects to build sustainable buildings

1

          2.          

1951042027

Nguyễn Bá Hiển

ThS. Nguyễn Lê Minh Long

Áp dụng mô hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình nhà xưởng: Nghiên cứu thực nghiệm tại công ty SOL E&C

Applying the labor safety management model in factory construction: experimental research at SOL E&C company

1

          3.          

2051022009

Võ Thiên Ấn

ThS. Nguyễn Lê Minh Long

Đánh giá các nguyên nhân dẫn đến chậm bàn giao nhà cho người mua nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Evaluation of the Causes of Delayed Handover of Social Housing Units to Buyers in Ho Chi Minh city

1

          4.          

2051042137

Lê Văn Trọng

ThS. Nguyễn Lê Minh Long

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của công nhân thi công công trình giao thông đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Assessing factors affecting labor productivity of workers constructing urban traffic projects in Ho Chi Minh city

1

          5.          

2051042078

Huỳnh Thị Thảo Nguyên

ThS. Phan Thanh Phương

Nghiên cứu tầm quan trọng của các kỹ năng mềm đối với người quản lý dự án xây dựng khu vực Đông Nam Bộ

Research the importance of soft skills for construction project managers in the Southeast region

1

          6.          

2051042134

Nguyễn Thiên Triều

ThS. Phan Thanh Phương

Ứng dụng AHP để đánh giá rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ trong các dự án công trình giao thông tại đồng bằng sông Cửu Long

Applying AHP to assess risks affecting progress in traffic projects in the Mekong Delta

1

          7.          

2051042141

Võ Quang Trung

ThS. Phan Thanh Phương

Các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cầu đường bộ

Factors affecting labor safety in road and bridge construction

1

          8.          

2051040104

Phạm Gia Phong

ThS. Thạch Phi Hùng

Tiếp cận AHP hỗ trợ đánh giá hồ sơ dự thầu trong giai đoạn xây dựng gặp nhiều khó khăn tại Việt Nam

Approach AHP to support bid evaluation during the difficult construction period in Vietnam

1

          9.          

2051040135

Nguyễn Ngọc Thiện

ThS. Thạch Phi Hùng

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá trúng thầu trong thời kỳ suy thoái của bất động sản tại Việt Nam

Analyzing factors affecting bid prices during the real estate recession in Vietnam

1

        10.         

2051040157

Nguyễn Thị Quế Trâm

ThS. Thạch Phi Hùng

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tạm dừng thi công công trình nhà cao tầng trong giai đoạn kinh tế khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Analysis of factors affecting the temporary suspension of high-rise building construction during difficult economic times in Ho Chi Minh city

1

        11.         

2051042062

Lê Nguyễn Trúc Linh

ThS. Thạch Phi Hùng

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động trong xây dựng dân dụng tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hậu COVID-19

Research on factor affecting labor productivity in civil construction in Ho Chi Minh City in the post-Covid-19 period

1

        12.         

2051042122

Tạ Mai Phương Thảo

ThS. Thạch Phi Hùng

Đánh giá mức độ hiệu quả quản lý vận hành dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Evaluate the effectiveness of management and operation of social housing projects in Ho Chi Minh city

1

        13.         

1751040056

NGUYỄN HẢI PHI

ThS. Võ Đăng Khoa

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc trong môi trường xây dựng

Factors influencing job satisfaction in the built environment

1

        14.         

1851042025

PHẠM TIẾN LỘC

ThS. Võ Đăng Khoa

Đánh giá mức độ ưu tiên cho các tiêu chí lựa chọn nhà cung ứng vật liệu xây dựng

Priority evaluation for construction materials supplier selection criteria

1

        15.         

2051042087

Trần Văn Phát

ThS. Võ Đăng Khoa

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến an toàn lao động khi thi công công trình xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

Research on Factors Affecting Occupational Safety During Construction Projects in Ho Chi Minh city

1

        16.         

2051042095

Lâm Hoàn Phúc

ThS. Võ Đăng Khoa

Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến việc xây dựng đô thị thông minh tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Assessing the impact of factor on the construction of smart cities in Ho Chi Minh City

1

        17.         

2051042026

Lê Thị Khánh Đoan

TS. Nguyễn Thanh Phong

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bàn giao của công trình dự án tòa nhà văn phòng DAT

Factors affecting the handover of the dat office building project

1

        18.         

2051042043

Ngô Hoàng Nhật Huy

TS. Nguyễn Thanh Phong

Những nguyên nhân gây vượt chi phí trong quá trình thi công nhà cao tầng

Causes of cost overruns during high-rise building construction

1

        19.         

2051042015

Nguyễn Mạnh Cường

PGS.TS Trần Đức Học

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sai sót lớn trong quá trình thi công nhà dân dụng

Evaluate factors affecting major errors during civil construction

2

        20.         

2051042016

Đỗ Công Danh

PGS.TS Trần Đức Học

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình nhà ở cao tầng ở Thành phố Hồ Chí Minh

Research on Solutions to Improve the Efficiency of Quality Management in Construction of High-Rise Housing Projects in Ho Chi Minh City

2

        21.         

2051042018

Bùi Thị Kim Dung

PGS.TS Trần Đức Học

Đánh giá tác động môi trường thi công đến năng lực lao động tại các dự án xây dựng Hồ Chí Minh

Assessing the impact of the built environment on labor capacity at the Ho Chi Minh Construction Projects

2

        22.         

2051042025

Nguyễn Lê Duy Đình

PGS.TS Trần Đức Học

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng

Research factors affecting the quality of construction works

2

        23.         

2051042029

Trịnh Phi Hải

PGS.TS Trần Đức Học

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ an toàn trong quá trình thi công cọc xi măng đất

Research factors affecting safety during the construction of soil cement piles

2

        24.         

2051042056

Nguyễn Khải Kiệt

PGS.TS Trần Đức Học

Các yếu tố ảnh hưởng đến xu thế mua căn hộ mini ở Thành phố Hồ Chí Minh

Factors affecting the trend of buying mini apartments in Ho Chi Minh city

2

        25.         

2051042058

Trần Trọng Lâm

PGS.TS Trần Đức Học

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi thiết kế công trình trong dự án xây dựng – tiếp cận từ phương pháp PLS – SEM

Study of factors affecting the change in building design in construction projects – approach from PLS – SEM method

2

        26.         

2051042063

Phạm Duy Linh

PGS.TS Trần Đức Học

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng châm ̣tiến độ hoàn thành dự án xây dưng̣ hạ tầng kỹ thuât ̣ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Research on factors affecting the slow completion of technical infrastructure construction projects in Ho Chi Minh city

2

        27.         

2051042066

Võ Thị Hiền Lương

PGS.TS Trần Đức Học

Lập dự toán bóc tách khối lượng công trình văn phòng quận 2

Prepare an estimate for disaggregating the volume of office projects in District 2

2

        28.         

2051042070

Ngô Hoàng Nam

PGS.TS Trần Đức Học

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng an toàn lao động trong xây dựng tầng hầm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Research on factors affecting labor safety in basement construction in Ho Chi Minh city

2

        29.         

2051042130

Hồ Minh Tiến

ThS. Nguyễn Khắc Quân

Nhà phố Gò Vấp 5F+1B

Townhouse Go Vap

2

        30.         

2051042147

Đặng Thanh Tú

ThS. Nguyễn Khắc Quân

Tòa nhà văn phòng BKScons 5F+2B

Office Building BKScons

2

        31.         

2051042150

Nguyễn Hà Lê Phương Tùng

ThS. Nguyễn Khắc Quân

Nhà ở chung cư cao tầng LAPAZ 17F+1B

LAPAZ high-rise apartment building

2

        32.         

2051042152

Vũ Thanh Tùng

ThS. Nguyễn Khắc Quân

Nhà ở công nhân viên 4F

Employee housing

2

        33.         

2051042045

Trần Gia Huy

TS. Nguyễn Thanh Phong

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập dự án đầu tư của công ty Koshi Group

Factors affecting the investment project planning of Koshi group company

2

        34.         

2051042082

Trần Đức Nhật

TS. Nguyễn Thanh Phong

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án DAT

Factors affecting quality of DAT project

2

        35.         

2051042085

Hà Tấn Phát

TS. Nguyễn Thanh Phong

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý dự án trong giai đoạn thực hiện dự án của công trình Ngọc Lan Villa

Analyze factors affecting the project management process during the project implementation phase of Ngoc Lan Villa project

2

        36.         

2051042086

Phan Văn Phát

TS. Nguyễn Thanh Phong

Các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nhà ở xã hội  ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Criteria for selecting social housing investors in Ho Chi Minh city

2

        37.         

2051040001

Đinh Ngọc Anh

 TS. Trương Đình Nhật

Thuyết minh công nghệ in 3D trong xây dựng ở Việt Nam

Explaining 3D printing technology in construction in Vietnam

3

        38.         

2051040012

Huỳnh Văn Chí

 TS. Trương Đình Nhật

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro cho các dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Research on factors affecting risk management of urban development investment projects in Ho Chi Minh city

3

        39.         

2051040131

Lê Thiên

 TS. Trương Đình Nhật

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến năng suất lao động của công nhân trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Research on factors affecting labor productivity of workers in construction projects in Ho Chi Minh city

3

        40.         

2051040133

Nguyễn Hoàn Thiện

 TS. Trương Đình Nhật

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết giữa đội ngũ nhân sự và công ty trong ngành xây dựng

Analysis of factors affecting professional staff engagement in construction companies

3

        41.         

2051040152

Đoàn Xuân Tình

 TS. Trương Đình Nhật

Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tăng giá trị quyết toán so với giá trị dự toán đã được phê duyệt

Factors affecting the increase in value determine the approved reserve value

3

        42.         

2051040162

Nguyễn Thanh Trường

 TS. Trương Đình Nhật

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm thuốc, thiết bị y tế của bệnh viện công

Research on factors affecting the results of bids for drug and medical equipment procurement packages of public hospitals

3

        43.         

2051042008

Đỗ Đăng Bình

 TS. Trương Đình Nhật

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng chất lượng cọc khoan nhồi tại thành phố Hồ Chí Minh

Research on factors affecting the quality of drilling powder in Ho Chi Minh city

3

        44.         

1951022072

Nguyễn Hoàng Bích Ngân

ThS. Nguyễn Lê Minh Long

Đánh giá nguyên nhân dẫn đến trễ tiến độ thi công dự án nhà ở tư nhân vùng ven đô thị Thành Phố Hồ Chí Minh

Evaluating the Causes of Construction Delays in Private Housing Projects in the Suburban Areas of Ho Chi Minh city

3

        45.         

2051042142

Nguyễn Đàm Thanh Trúc

ThS. Nguyễn Lê Minh Long

Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến trễ tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án giao thông tại Thành phố Hồ Chí

Identifying Factors Affecting the Delay in Land Handover Progress for Transportation Projects in Ho Chi Minh city

3

        46.         

2051040118

Tôn Thất Thanh Tài

ThS. Phan Thanh Phương

Kế hoạch quản lý HSE gói thầu EPC thuộc dự án xây dựng kho khí dầu mỏ hóa lỏng LPG Kiến Hưng

HSE management plan EPC Contract Package Under KIEN HUNG LPG liquefied petroleum gas storage Construction Project

3

        47.         

2051040147

Nguyễn Huỳnh Anh Thư

ThS. Phan Thanh Phương

Kế hoạch quản lý HSE gói thầu thi công xây dựng nhà xưởng WS13 và WS14 thuộc dự án mở rộng khu công nghiệp MACHINEX

HSE management plan construction package for factory construction WS13 AND WS14 under the machinex industrial park expansion project

3

        48.         

2051042106

Phạm Đình Anh Sang

ThS. Nguyễn Đình Đạo

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện an toàn lao động của công nhân xây dựng

Research on factors affecting construction workers' labor safety implementation

3

        49.         

2051042107

Phạm Hồng Sang

ThS. Nguyễn Đình Đạo

Công trình điều hành và kho xăng dầu

Operator's house and petroleum storage works

3

        50.         

2051042116

Mang Viên Tâm

TS. Phạm Hải Chiến

Điều tra ứng dụng công nghệ Thị giác máy tính trong ngành quản lý xây dựng.

An Investigation Of Computer Vision Applications In Construction Management.

3

        51.         

2051042119

Cao Văn Thành

TS. Phạm Hải Chiến

Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ nhập vai trong ngành xây dựng tại Việt Nam

Factors affecting Applications of Immersive Technology in Vietnam's Construction Industry

3

        52.         

2051042123

Lê Thị Thu Thật

TS. Phạm Hải Chiến

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc âp dụng công nghệ Blockchain trong quản lý xây dựng tại Việt Nam

Analyze factors affecting the application of blockchain technology in construction management in Vietnam

3

        53.         

2051042126

Phạm Đức Thịnh

TS. Phạm Hải Chiến

Đánh giá khả năng ứng dụng kết nối vạn vật cho xây dựng thông minh tại Việt Nam

Evaluation of Internet of Things (IOT) application possibility for Smart Construction in VietNam

3

        54.         

2051042136

Trương Minh Trí

TS. Phạm Hải Chiến

Phân tích việc tích hợp công nghệ thực tế ảo (VR) dựa trên nền tảng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lí dự án.

Analysis of the BIM- based Virtual reallity Implementation for Construction Management.

3