Danh sách lớp sinh viên

LỚP DH15QXD01

Khóa: 2015

CVHT: Nguyễn Thanh Phong

Lớp trưởng: Đỗ Văn Quý

Số điện thoại lớp trưởng: 0166.282.2947

Email lớp trưởng: quy.do.286@gmail.com

LỚP DH15QXD02

Khóa: 2015

CVHT: Nguyễn Thanh Phong

Lớp trưởng: Nguyễn Thị Cẩm Hương

Số điện thoại lớp trưởng: 0975.487.372

Email lớp trưởng: camhuong11011997@gmail.com

LỚP DH15XDD01

Khóa: 2015

CVHT: Trần Trung Dũng

Lớp trưởng: Lê Huỳnh Anh Đào

Số điện thoại lớp trưởng: 0985.341.786

Email lớp trưởng: gaubooncrazy@gmail.com

LỚP DH15XDD02

Khóa: 2015

CVHT: Trần Trung Dũng

Lớp trưởng: Hoàng Lưu Quỳnh Như

Số điện thoại lớp trưởng: 0932.066.523

Email lớp trưởng: hoangluuquynhnhu2331997@gmail.com

LỚP DH15XDD03

Khóa: 2015

CVHT: Trần Thúc Tài

Lớp trưởng: Phùng Nhật Minh

Số điện thoại lớp trưởng: 0909.666.845

Email lớp trưởng: jacknamenoix@gmail.com

LỚP DH15XDD04

Khóa: 2015

CVHT: Trần Thúc Tài

Lớp trưởng: Đỗ Lê Lệ Viễn

Số điện thoại lớp trưởng: 0167.666.8538

Email lớp trưởng: dolelevien@gmail.com