Danh sách lớp sinh viên

LỚP DH12XD01

Khóa: 2012

CVHT: Đỗ Hoàng Hải

Lớp trưởng: Lê Công Như

Số điện thoại lớp trưởng: 0936059236

Email lớp trưởng: lecongnhu93@gmail.com

LỚP DH12XD02

Khóa: 2012

CVHT: Đỗ Hoàng Hải

Lớp trưởng: Nguyễn Thị Kim Thương

Số điện thoại lớp trưởng: 0987.239.187

Email lớp trưởng: thuongnguyenxd@yahoo.com.vn

LỚP DH12XD03

Khóa: 2012

CVHT: Nguyễn Trọng Nghĩa

Lớp trưởng: Phạm Thị Lê Thuyên

Số điện thoại lớp trưởng: 0165.487.1659

Email lớp trưởng: lethuyenpt@gmail.com

LỚP DH12XD04

Khóa: 2012

CVHT: Nguyễn Trọng Nghĩa

Lớp trưởng: Ngô Thanh Dũng

Số điện thoại lớp trưởng: 0972.083.171

Email lớp trưởng: sky080393@gmail.com